Kvalitetssystem

Klik på de enkelte punkter herunder for yderligere information:

Q Hjul 07 01 2019

Erhvervsuddannelser
EUD

Gymnasier
HHX, HTX

Voksen og
efteruddannelse VEU

Vision Elevtilfredshedsmålinger Dialogmøder Selvevaluering med opfølgningsplaner Handlingsplan for øget gennemførelse EUD Lederens guide til introduktion af nye medarbejdere Kvalitetsafrapportering Tilfredshedsmålinger eksterne interessenter Strategiseminar Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Lederevaluering Audit Medarbejderudviklingssamtaler Kvalitetsafrapportering Undervisningsevalueringer Tilfredshedsmålinger internt Strategiseminar med afdelingsplan Arbejdspladsvurdering