Kvalitetssystem

Klik på de enkelte punkter herunder for yderligere information:

Q Hjul190413ny

Erhvervsuddannelser
EUD

Gymnasier
HHX, HTX

Voksen og
efteruddannelse VEU

Elevtrivselsundersøgelse Budgetlægning Audit Medarbejderudviklingssamtaler Tilfredshedsmålinger internt Afdelingsseminar med afdelingsplan Arbejdspladsvurdering Løbende evalueringer Lederevaluering Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Fokusgruppeinterview Strategiseminar Tilfredshedsmålinger eksternt Kvalitetsafrapportering Introduktionsprogram for nyansatte Handlingsplan for øget gennemførsel EUD Selvevaluering med opfølgningsplaner Dialogmøder Kvalitetsafrapportering Vision