Aktivitet
Den ansvarlige chef for området gennemfører MUS samtaler med alle ansatte en gang årligt – gerne i den måned hvor medarbejderen fylder år. De indgåede aftaler gennemføres.     

Hensigt
Resultaterne af medarbejderudviklingssamtalerne skal indgå som en del af Mercantecs kvalitetsudvikling i forbindelse med uddannelse, samt udvikling og fastholdelse af medarbejderne. 

Arbejdsgang
1. Alle medarbejdere indkaldes til udviklingssamtaler - gerne i den måned hvor medarbejderen fylder år.
Ansvar: Aktuel chef
Deadline: Løbende

2. Den ansvarlige chef forbereder og udsender oplæg til afdelingens medarbejdere

3. Medarbejderudviklingssamtalerne gennemføres enkeltvis for hver medarbejder. Herunder debatteres ansvar, udviklingsmuligheder, kursusbehov, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, forbedringsforslag m.m. Indgåede aftaler beskrives. Det udfyldte skema lægges i Lessor.