Vi har på Mercantec et ansvar for at være med til at skabe en bæredygtig verden. FN’s 17 verdensmål er en del af vores strategiplan, som vi på Mercantec bidrager med gennem undervisning, og den måde vi driver vores afdelinger på. Her på siden kan du finde information om de mange initiativer, som vi laver i forbindelse med bæredygtighed.

 

Mercantecs bæredygtighedsstrategi

Mercantec har en ambition om at danne og uddanne unge, så de får en kompetencegivende uddannelse, der kan understøtte en bæredygtig udvikling. Som erhvervsskole er vi i en unik situation, hvor vi har mulighed for at præge unge til dels at få en større bevidsthed om bæredygtighed og dels at gøre dem i stand til at træffe fornuftige valg – vi er med andre ord en vigtig samfundsaktør, der er med til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Vi forstår begrebet bæredygtighed bredt. Bæredygtighed har både en økonomisk, social og klimamæssig dimension. Derfor integreres bæredygtigheden på både strategisk og operationelt niveau.

Mercantecs bæredygtighedsstrategi tager sit udspring i skolens overordnede Strategiplan, hvor et af de 4 strategiske indsatsområder lyder: Vi vil bidrage til bæredygtig udvikling.

Bæredygtighedsstrategien sætter den overordnede ramme for arbejdet med bæredygtig dannelse og verdensborgerskab på Mercantec. Det er de enkelte afdelinger, der indholdsbestemmer aktiviteterne og synliggør indsatser og handlinger i hver enkelt afdelings strategiplan.

Hvorfor bæredygtighed? 
Vi arbejder med bæredygtighed fordi:

  • det styrker elevernes motivation og engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.
  • det klæder eleverne på til fremtidens arbejdsmarked, hvor kompetencer inden for bæredygtighed er essentielle parametre. 
  • vi har et lokalt, regionalt, nationalt og globalt ansvar i forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling.


Hvordan bæredygtighed?
Mercantec arbejder hver dag for at:

  • tilbyde uddannelse af højeste kvalitet, der forbereder fremtidens elever med viden, engagement, kritisk tænkning og praktiske værktøjer, der gør det muligt for dem at bidrage til et bæredygtigt samfund.
  • have en identitet og et brand, der er forbundet med bæredygtig udvikling.
  • udvikle et bæredygtigt mindset hos eleverne, der giver dem faglige og reflekterede holdninger til emner som fx klima, energi og social ansvarlighed. Det gør dem i stand til at agere som forandringsagenter i deres hverdags- og arbejdsliv. 
  • integrere FN’s Verdensmål i den daglige undervisning.
  • reducere organisationens samlede klimaaftryk og fremme en bæredygtig udvikling af driften.
  • samarbejde med partnere, der bidrager til en bæredygtig udvikling og fremmer bæredygtig udvikling i samarbejde med lokale, nationale og globale aktører.
  • social bæredygtighed karakteriseret ved åbenhed, medbestemmelse, respekt for lighed og elevtrivsel. 


Ambitionen er, at vi vil gøre Verdensmålene – dvs. ikke bare undervise i, hvad Verdensmålene er, men aktivt oversætte dem til den enkelte uddannelse og det enkelte fag, så det giver mening og gør en synlig forskel.

Bæredygtighedsinitiativer på Mercantec

MEverden20