En lovændring betyder, at skolepraktik pr. 27/11-2021 ændrer navn til skoleoplæring - samtidig skifter PraktikCenter Viborg navn til Skoleoplæringscenter Viborg

I Skoleoplæringscenter Viborg tilbydes lærlinge/elever skoleoplæring på højt fagligt niveau, hvor de dannes, udvikles og tilføres de kompetencer, erhvervslivet efterspørger.

Eleverne gennemfører deres uddannelse gennem fleksible uddannelsesaftaler i virksomheder og i skoleoplæringscentret.

Skoleoplæringscenter Viborg samarbejder med andre skoleoplæringscentre, erhvervslivet, erhvervsråd, vidensinstitutioner m.v.

Kontakt os

Mød os her

Skoleoplæringscenter Viborg hjælper virksomhederne med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser.