I Skoleoplæringscenter Viborg tilbydes lærlinge/elever skoleoplæring på højt fagligt niveau, hvor de dannes, udvikles og tilføres de kompetencer erhvervslivet efterspørger.

Hvad får eleven/lærlingen ud af et forløb på Skoleoplæringscenter Viborg?

  • Lærlingene/eleverne vil opleve en hverdag præget af meningsfyldt arbejde, konsekvens, og hvor fællesskabet giver plads til den enkeltes udvikling
  • Arbejdet i Skoleoplæringscenter Viborg foregår i de enkelte uddannelsesområder, hvor der er oprettet separate skoleoplæringsafdelinger
  • Selve arbejdet er baseret på AID-produktion og produktion til almennyttige formål, og relaterer til de oplæringsmål der er stillet til uddannelsen
  • Vores dygtige læringsinstruktører sørger hele tiden for at fordele arbejdet, således det er tilpasset den enkelte elevs niveau

Kontakt os

Mød os her

Skoleoplæringscenter Viborg hjælper virksomhederne med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser.

Værd at vide