Mobning

På Mercantec arbejder vi kontinuerligt med elevernes trivsel og velbefindende. 
Skulle der opstå situationer, hvor elever føler sig ekskluderede fra fællesskabet, eller hvor grænser bliver overskredet, og hvor der er en ubalance i magtforholdet, da har vi en antimobbestrategi og nogle værktøjer, som vi arbejder ud fra. 

Problemer med det psykiske undervisningsmiljø
Såfremt der bliver konstateret problemer med det psykiske undervisningsmiljø sættes straks et arbejde i gang. I første omgang vurderer skolen, om der er tale om mobning/en mobbelignende situation eller ej. Hvis der er tale om mobning/en mobbelignende situation, så sættes der ind med midlertidige indsatser.
Ansvarlig: Uddannelseslederen
Deadline: Straks der bliver konstateret et problem

Grundig afdækning
Efter at det er blevet konstateret, at der er tale om mobning eller en mobbelignende situation, så laves der en grundig afdækning af problemet. Dette gøres ved at 

 • Undersøg ikke kun de direkte involverede, men husk at have blik for hele fællesskabet 
 • Overvej fordele og ulemper ved forskellige metoder 
 • Yderlig afdækning kan indgå som tiltag i handlingsplan 

Dette gøres eksempelvis ved brug af 

 • Individuelle samtaler med elever
 • Inddragelse af lærere og fagfolk omkring
 • Observationer af samspillet
 • Husk også det digitale spor

Ansvarlig: Uddannelseslederen
Deadline: arbejdet gøres mellem 1-9 dage efter problemet er konstateret

Handlingsplan
Der udarbejdes en handlingsplan, som følger disse fem trin:

 1. Indledende overvejelser
 2. Afdækning: årsagen til problemerne med mobning eller lignende undersøges
 3. Temaer og indsatser
 4. Status og opfølgning på situationen
 5. Det videre arbejde

Ansvarlig: Uddannelseslederen
Deadline: senest 10 dage efter problemet er konstateret

Informering
Berørte elever og deres forældremyndighedsindehavere (ikke kun direkte involverede) informeres. De ser en delbar handleplan (på skrift) med information om konkrete tiltag og indsatser. 
Ansvarlig: Uddannelseslederen
Deadline: senest 10 dage efter problemet er konstateret

Klager
Er de involverede ikke tilfredse med håndteringen kan de klage til skolen. Skolen videresender klagen til skolens bestyrelse. Skolens bestyrelse skal inden for 20 dage give klager
 
-    Medhold
-    delvist medhold eller 
-    ikke medhold i klagen.

Afgørelsen sendes til klager som inden for 20 dage skal erklære sig tilfreds eller ikke tilfreds. Er klager ikke tilfreds, så sendes sagen til den nationale klageinstans mod mobning hos DCUM.
Ansvarlig: skolens bestyrelse
Deadline: senest 20 dage efter problemet er konstateret