Aktivitet
Der gennemføres jævnligt en lederevaluering, hvor lederne vurderes af medarbejdere, kollegaer samt chefer. Ud fra evalueringen igangsættes udviklings-/uddannelsesinitiativer, hvis behov.

Hensigt
Resultaterne af evalueringerne indgår som en del af Mercantecs løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med udvikling af lederkompetencer og lederroller. 

Arbejdsgang 
1. Medarbejderne gennemfører ved hjælp af webbaserede spørgeskemaer evaluering af nærmeste leder.
Ansvar: HR- chefen

2. Kollegaer og chefer evaluerer den pågældende leder.
Ansvar: HR- chefen

3. Resultaterne debatteres med ansvarlig chef samt med direktøren på månedsmøderne.
Ansvar: Direktøren og chefer

4. Der udarbejdes plan for eventuelle tiltag som fx kurser, konsulentbistand m.m.
Ansvar: Ansvarlig chef

5. Den evaluerede leder orienterer egne medarbejdere mht. resultater og opfølgning.
Ansvar: Aktuel leder