Fra 1. januar 2021 blev Mercantec værtskole for det nationale center for automation og robotteknologi. 

Videnscenter for automation og robotteknologi vil med konkrete projekter på erhvervsskolerne, inspirerende besøg i folkeskolen og i tæt samarbejde med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner gå forrest og kvalificere fremtidens arbejdskraft.

Samarbejde på tværs

Fremtidens kompetencer
Videnscenter for automation og robotteknologi er finansieret af Undervisningsministeriet, og er et samarbejde mellem fem erhvervsskoler. Formålet er at løfte vidensniveauet inden for automation og robotteknologi på alle landets erhvervsskoler. Vi vil bidrage til at uddanne faglærere og elever, så de kan håndtere den teknologiske udvikling, og dermed matche de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Hvad tilbyder vi?
Videnscenteret har til formål at sikre kompetenceudvikling og videndeling om den nyeste teknologiske udvikling inden for 9 specifikke uddannelsesområder. Det gør vi bl.a. gennem gratis undervisningsforløb, materialer, kurser og webinarer for erhvervsskoler, virksomheder og grundskoler.

Videnscenteret tilbyder en lang række gratis ydelser som fx faglærerworkshops, ERFA-netværk, take away kurser, undervisningsmaterialer, erfaringer med problembaseret undervisning og inspirationsworkshops.

Automation og robotteknologi arbejder indenfor følgende 9 uddannelser:
Automatiktekniker, datatekniker, elektronikfagtekniker, industritekniker, industrioperatør, smed ,  personvognsmekaniker, CNC-tekniker og værktøjsmager.

Fokus på kompetenceudvikling
Videnscenteret består af TEC, NEXT, EUC Nordvest, TECHCOLLEGE samt Mercantec, der er værtsskole for Videnscenteret.

På tværs af partnerskolerne har vi en stor viden om, hvordan automation og robotter kan tænkes ind i fremtidens industri – og nyt udstyr har givet flere af landets erhvervsskoler unikke muligheder for at uddanne nye, dygtige unge svende, som er klar til et automatiseret arbejdsmarked. Med fokus på teknologisk dannelse og øget teknologiforståelse skal videnscenteret ruste de unge til en industri, som er i fuld gang med den teknologiske omstilling.

Videnscenteret vil skabe, facilitere og formidle den nyeste ekspertviden, så landets erhvervsskoler har mulighed for at kvalificere fremtidens arbejdskraft inden for automation og robotteknologi.

Vidensdeling og samarbejdspartnere
Videnscenteret består stadig af de fem partnerskoler TEC, NEXT, EUC Nordvest, TECHCOLLEGE og Mercantec.

Videnscentret består af 5 partnerskoler, som tilsammen dækker de 9 uddannelsesområder og et bredt geografisk område i hvv. Jylland og på Sjælland. Mercantec er værtsskole for samarbejdet og sikrer, sammen med en styregruppe, at kontrakten med Undervisningsministeriet opfyldes.

Videnscenter for automation og robotteknologi - besøg webside

Kontakt os

heni

Kommunikationsmedarbejder

Helene Elisabeth Nielsen

Videnscenter for automation og robotteknologi

Tlf. +45 8950 3300

Mobil +45 2912 9439

heni@mercantec.dk