Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle ungdomsuddannelser udarbejde en undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. Tidligere har vi gennem tillægsspørgsmål lavet den sammen med elevtrivselsmålingerne (ETU), men vi kan ikke længere lave tillægsspørgsmål til ETU´en, og vi er ikke dækket ind af ETU´en. Derfor skal vi have udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering. 

En UMV er en vurdering af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvor man inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet.
Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Der er et krav om, at UMV indeholder fire faser

  • Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet 
  • Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen 
  • Fase 3: Handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet 
  • Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

Eleverne skal inddrages i udarbejdelsen af UMV’en. Helt konkret skal ledelsen som minimum sørge for at inddrage elevernes undervisningsmiljørepræsentanter i alle faser.

Fase 1: Vi har besluttet at kortlægge undervisningsmiljøet gennem to spørgeskema-undersøgelser blandt alle vores elever. Dette sker dels via 

  • survey-undersøgelse i uge 40 
  • ETU i efteråret

Fase 2: Afdelingen får sendt resultater fra kortlægningen. Disse skal beskrives og vurderes. Dette bør gøres gennem følgende proces:

Der indkaldes til hhv. afdelingsmøde (eller udvalgte medarbejdere) samt til et møde med elever (eller elevråd). Resultaterne deles på forhånd med deltagerne. Til mødet bedes deltagerne på forhånd have forholdt sig til følgende:

  • Hvilke resultater overrasker mest? 
  • Hvorfor tror I, resultaterne er, som de er?
  • Hvad er I mest glade for/kede af ved resultaterne?
  • Hvilke fokuspunkter bør der efter din mening være på baggrund af resultaterne?

På baggrund af møde med hhv. medarbejdere og elever nedfældes analysen i UMV-Powerpoint-skabelonen. Der udarbejdes min. én skabelon pr. uddannelsesleder.

Fase 3: På baggrund af møde med hhv. medarbejdere og elever aftales der handlinger, og disse skrives i UMV-Powerpoint-skabelonen. 

Fase 4: På baggrund af møde med hhv. medarbejdere og elever udarbejdes der retningslinjer for opfølgning på handleplanen. Dette arbejde sker lokalt i den enkelte afdeling. Retningslinjerne nedfældes i UMV-Powerpoint-skabelonen. 

UMV-Powerpoint-skabelonen sendes til Annette Ruhoff, som sikrer, at resultaterne offentliggøres på hjemmesiden. 

Download UMV-Powerpoint-skabelonen

Download skabelonen som Word-fil

 

Handleplaner fra 2021: