Fraværsregistrering er et vigtigt redskab i forhold til fastholdelse af elever, da vi effektivt kan tage handling, når elever begynder at have fravær. Der foruden sikres beslutningsgrundlag og dokumentation ved evt. udmeldelse eller bortvisning af elever.

 

Hent dokument om fraværsproceduren