Aktivitet
APV gennemføres hvert tredje år. Arbejdsmiljøorganisationen initierer, og kvalitetsafdelingen udsender resultaterne til den ansvarlige chef for området og direktionen. Den ansvarlige chef initierer eventuelle forbedringstiltag i samarbejde med afdelingernes arbejdsmiljøgrupper.

Hensigt
Resultaterne af APV skal indgå som en del af Mercantecs kvalitetsudvikling i forbindelse med forbedringer af arbejdsforholdene for medarbejderne.

Arbejdsgang 
1. APV gennemføres hvert tredje år. Arbejdsmiljøorganisationen initierer.
Ansvar: HR- chefen

2. Resultaterne udsendes til den ansvarlige chef for området.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

3. Den ansvarlige chef for området gennemfører eventuelle forbedringstiltag i samarbejde med afdelingernes sikkerhedsgrupper.
Ansvar: Ansvarlig chef