Aktivitet
Medarbejdertilfredshedsanalyse gennemføres min. hvert tredje år. HR chefen initierer, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som faciliterer processen, og resultaterne udsendes til den ansvarlige chef for området samt direktøren. Den ansvarlige chef for området initierer eventuelle forbedringstiltag.
Ansvar: HR-chefen   

Hensigt
Resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen indgår som en del af Mercantecs kvalitetsudvikling i forbindelse med fastholdelse og forbedringer af arbejdsforholdene for medarbejderne.

Arbejdsgang 
1. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres hvert tredje år.
Ansvar: HR- chefen        
Deadline: Sammen med APV

2. Resultaterne udsendes til den ansvarlige chef for området
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: 2 uger efter 

3. Den ansvarlige chef for området initierer eventuelle forbedringstiltag i samarbejde med afdelingens medarbejdere.
Ansvar: Ansvarlig chef