Aktivitet
Strategiseminar gennemføres for bestyrelse og chefgruppe en gang årligt, hvorefter strategien for den kommende periode fastlægges.

Hensigt
Strategiplanen skal være den overordnede fremtidsplan, som alle medarbejdere arbejder hen imod, og dermed indgå i afdelingernes løbende udviklings- og kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder og strategiseminarer. 

Arbejdsgang 
1. Strategiseminar gennemføres for bestyrelse og chefgruppe
Ansvar: Bestyrelse og chefgruppe
Deadline: April / maj

2. Resultaterne af strategiseminaret indgår sammen med indspil fra direktørens dialogmøder i alle afdelinger i udarbejdelsen eller revision af Mercantecs Strategiplan, som er gældende for de næste 4 år, dog med årlige revideringer.

3. Strategiplanen præsenteres på det årlige strategiseminar, hvor alle medarbejdere er samlede.
Ansvar: Direktøren
Deadline: August

4. Herefter udarbejder hver afdeling sin egen strategiplan, som fremlægges for direktionen i oktober.
Ansvar: Ansvarlig chef
Deadline: Oktober