Aktivitet
Alle afdelinger afholder strategiseminar i august, hvor de fremkomne Q resultater indgår, og handlinger til forbedring indskrives i det kommende års strategiplan af den ansvarlige chef for området.
Deadline: August 

Hensigt
Strategiseminar og strategiplaner skal indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, budgetlægning, samt de årlige opfølgningsplaner.

Arbejdsgang 
1. Alle medarbejdere indkaldes til strategiseminar i august.
Ansvar: Sekretariatet
Deadline: Juni

2. Den ansvarlige chef forbereder og udsender oplæg m.m. til afdelingens medarbejdere.
Ansvar: Aktuel chef
Deadline: Inden seminar 

3. Skolens strategiplan m.m. gennemgås på den fælles del af seminaret for at skabe et fælles billede af den fremtidige udviklingsretning.
Ansvar: Direktøren
Deadline: På seminaret 

4. Den enkelte afdeling / teams debatterer fremtidige indsatsområder og udarbejder indspil til afdelingens strategiplan.
Ansvar: Alle
Deadline: På seminaret 

5. Den ansvarlige chef udarbejder herefter strategiplanen for det kommende år. Planen skal indeholde mål, ansvarlige og deadlines, og offentliggøres ikke.
Ansvar: Aktuel chef
Deadline: September
 
6. Hver strategiplan præsenteres for direktionen, og debatteres i dette forum.
Ansvar: Aktuel chef 
Deadline: Oktober
 
7. Strategiplanerne forelægges for direktøren på månedsmøderne og danner bl.a. udgangspunkt for de kommende økonomiforhandlinger.