Aktivitet
Kvalitetsresultaterne præsenteres for bestyrelsen hvert halvår som en del af Mercantecs kvalitetssystematik.

Hensigt
Resultaterne af tilfredshedsmålingerne skal indgå som en del af Mercantecs løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med bestyrelsesmøder, direktionsmøder, chefgruppemøder og afdelingsmøder.

Arbejdsgang 
1. Kvalitetsafdelingen indsamler og bearbejder indsamlede data til en samlet præsentation.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Løbende

2. Kvalitetschefen præsenterer i marts (resultater for hele sidste år) og i oktober (resultater for første halvår) kvalitetsresultaterne for bestyrelsen indeholdende indsatser. Bestyrelsen kan prioritere og beslutte nye indsatser.
Ansvar: Kvalitetschefen
Deadline: Marts og Oktober 

3. Årets resultater fremlægges i marts for chefgruppen med henblik på at udpege emner til forbedring. Heri indgår bestyrelsens kommentarer ligeledes.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Marts 

4. Den ansvarlige chef for hvert område fremlægger herefter for alle medarbejdergrupper og forbedringer igangsættes.
Ansvar: Ansvarlig chef
Deadline: April

5. Resultaterne indgår løbende i afdelingernes Q arbejde, samt ved udarbejdelse af strategiplanen under strategiseminaret i august og Opfølgningsplanerne i februar.
Ansvar: Ansvarlig chef
Deadline: August og februar