Aktivitet

  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelse udsendes i fjerde kvartal til alle virksomheder, der inden for året har/har haft elever på H2
  • UU vejleder tilfredshedsmålinger gennemføres for alle folkeskolevejledere i lokalområdet efter behov
  • Kvalitetsafdelingen initierer og udsender resultaterne til de ansvarlige chefer
  • Den ansvarlige chef for området gennemfører eventuelle forbedringstiltag

Hensigt
Resultaterne af tilfredshedsmålingerne skal indgå som en del af Mercantecs løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, strategiseminarer og udarbejdelse af opfølgningsplaner.

Arbejdsgang 
1. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen udsendes en gang årligt, i fjerde kvartal, hvor der bruges centralt fastlagt spørgeramme. Der sendes efterfølgende remindere ud for manglende besvarelser. Resultaterne indberettes efterfølgende til Ministeriet i følgende tidsrum: 1.-7. januar.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: December

2. Resultaterne sendes til cheferne. VTU målingen offentliggøres desuden i januar, og de enkelte chefer sikrer opfølgning på resultaterne.
Ansvar: Ansvarlig chef
Deadline: Januar 

3. UU vejleder tilfredshedsmålinger initieres af kvalitetsafdelingen efter behov. Kvalitetsafdelingen udsender invitationer til deltagelse til alle folkeskolevejledere i lokalområdet.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

4. Resultaterne af UU evalueringen udsendes til aktuelle chefer samt til kvalitetschefen.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

5. Kvalitetsafdelingen gennemgår og reviderer evt. de aktuelle spørgeskemaer efter behov.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Inden udsendelse