Aktivitet
Der gennemføres audit på Gf1, Gf2, hovedforløb og gymnasier indenfor en 2-årig periode.

Kvalitetsafdelingen gennemfører audit i samarbejde med den pågældende afdeling. Den ansvarlige chef for området implementerer forbedringer i afdelingen på baggrund af audit resultaterne.

Auditten gennemføres ved et møde af 2 timers varighed, hvoraf mødet med eleverne varer ½ time. Ved mødet med elever deltager afdelingens ledere og lærere ikke. Auditten indledes med mødet med eleverne.
Ansvar: Vicedirektør i samarbejde med den ansvarlige chef

Hensigt
Den interne audit er en del af skolens kvalitetssikring og har til mål at sikre, at Mercantecs uddannelser lever op til gældende regler og til de intentioner, der er beskrevet i skolens Strategi, kvalitetskoncept og pædagogiske strategi. Auditten skal følge op på gennemførelsen af grundforløbene og bidrage til udviklingen heraf. Det sker gennem drøftelse af centrale temaer, og de problematikker der måtte være knyttet hertil samt efterfølgende iværksættelse af kvalitetsforbedrende tiltag.

Resultaterne af audit skal desuden indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med strategiplaner, samt årlige opfølgningsplaner.
Ansvar: Den ansvarlige chef

Arbejdsgang
1. Vicedirektøren planlægger tid og sted, indbyder relevante personer. Der udsendes relevant materiale til uddannelsesafdelingerne i god tid inden afholdelse.
Ansvar: Vicedirektøren

2. Afdelingen forbereder audit
Ansvar: Den ansvarlige chef

3. Auditten gennemføres med deltagelse af: 
Fra afdelingen: Uddannelseschef/uddannelsesleder og minimum 2 lærere og 2 elever.
Her udover deltager: Vicedirektør, pædagogisk konsulent samt evt. uddannelsessekretær.

4. Auditten afsluttes med en drøftelse og beslutning om eventuelle kvalitetsforbedrende tiltag, der skal iværksættes i afdelingen.
Ansvar: Vicedirektør i samarbejde med den ansvarlige chef

5. Der udarbejdes beslutningsreferat fra auditten (Pædagogisk konsulent).
Ansvar: Pædagogisk konsulent

6. Afdelingen iværksætter tiltag.
Ansvar: Den ansvarlige chef