Aktivitet

  • Kollegium: Tilfredshedsmålinger tilbydes alle indkvarterede elever/kursister.
  • Skoleoplæringscenter: Tilfredshedsmålinger tilbydes alle Skoleoplæringscenter elever en gang årligt.
  • Serviceafdelinger m.m.: Tilfredshedsmålinger tilbydes efter behov.

Chefer for de respektive afdelinger og kvalitetsafdelingen initierer indsatserne, og kvalitetsafdelingen udsender resultaterne til de ansvarlige chefer for områderne. De ansvarlige chefer for områderne gennemfører eventuelle forbedringstiltag.

Hensigt
Resultaterne af tilfredshedsmålingerne skal indgå som en del af Mercantecs løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, strategiseminarer og udarbejdelse af opfølgningsplaner.

Arbejdsgang 
1. Tilfredshedsmålingerne for kollegiet initieres af chefen for kollegiet.
Ansvar: Chef for kollegiet

Kvalitetsafdelingen udsender invitationer til deltagelse.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

2. Kvalitetsafdelingen udarbejder halv- og helårlige opsummeringer og udsender disse til aktuelle chefer og kvalitetsansvarlige, som herefter gennemfører eventuelle forbedringstiltag.
Ansvar: Kvalitetschefen og ansvarlig chef
Deadline: Juli og januar 

3. Tilfredshedsmålingerne for Skoleoplæringscenter elever initieres af kvalitetsafdelingen, som udsender invitationer til deltagelse.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: December 

4. Resultaterne samt årlige opsummeringer udsendes til de ansvarlige chefer og kvalitetsansvarlige, som herefter gennemfører eventuelle forbedringstiltag for skoleoplæringscentret.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen og ansvarlig chef
Deadline: Januar

5. Chefer for de pågældende afdelinger gennemgår og reviderer sammen med kvalitetsafdelingen evt. de aktuelle spørgeskemaer mindst en gang årligt.
Ansvar: Chefer for de aktuelle afdelinger og Kvalitetsafdelingen