Mission

Mercantec er stedet, hvor unge dannes, uddannes og udvikles. Stedet hvor voksne, virksomheder og organisationer udvikles og tilføres kompetencer.

Vi giver uddannelsessøgende energi og lyst til livslang faglig og personlig udvikling.

Vi sikrer, at samfundet besidder de nødvendige kompetencer inden for de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser.

shutterstock_11442837564
shutterstock_1028124160

Vision

Mercantec skal være markedsområdets foretrukne uddannelsessted for unge og voksne inden for erhvervsuddannelserne, erhvervsgymnasierne og efteruddannelsesområdet.

Vi vil videreudvikle og udbygge udbuddet af tekniske og merkantile uddannelser, samt kombinationer heraf i et attraktivt og inspirerende uddannelsesmiljø.

Mercantecs værdier (PROF)

Professionel

 • Vi matcher de forventninger, vi mødes med af hinanden, elever, kursister, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.
 • Alle bidrager til Mercantecs succes, hver på sin måde afhængig af jobfunktion og organisatorisk placering.
 • Alle arbejder aktivt for at give Mercantec et godt image
 • Vi skaber stærke faglige miljøer, til gavn for alle i og omkring Mercantec.

 
Rollemodel

 • Vi er rollemodeller for unge mennesker. Ligesom vores engagement og motivation påvirker deres engagament og motivation til uddannelse positivt.
 • På Mercantec indgår vi forpligtende relationer internt i forhold til kolleger, og eksternt i forhold til elever, kursister, studerende, virksomheder og andre samarbejdspartnere.
 • På Mercantec omgås vi hinanden med respekt.
  Forskellighed anser vi som en styrke, og som en vigtig katalysator for skolens udvikling.

Omsorg

 • Vi drager omsorg for hinanden og for de mennesker, som kommer i kontakt med vores organisation.
 • Gennem fokus på trivsel og tillid til hinanden, skaber vi til et godt uddannelses- og arbejdsmiljø.
 • Vi er opmærksomme, empatiske og skaber gode rammer for medarbejdere, elever, studerende og kursister.
 • Mercantec er bevidst om sit sociale ansvar som skole, og som en stor lokal arbejdsplads.

 Frontløber

 • Vi er på forkant med fremtiden, og skaber en attraktiv skole med fokus på dannelse, uddannelse, udvikling af unge og på fremadrettet livslang. kompetenceudvikling for virksomheder og voksne.
 • Vi vil være anderledes, nyskabende og eksperimenterende.
 • Der er plads til de skæve ideér, og vi tør tænke ud af boksen.
 • Vi udfordrer vores omgivelser på en konstruktiv og positiv måde, og skaber bemærkelsesværdige resultater.