Mission

Mercantecsikrer højt kvalificerede og erhvervsrettede uddannelser 
samt dannelse af alle unge og voksne. 

Det gør vi med udgangspunkt i det enkelte individ, hvor vi udvikler fundamentet 
for livslang læring og personlig udvikling. 

shutterstock_11442837564
shutterstock_1028124160

Vision

Mercantecvil ikke blot følge udviklingen – vi ønsker at skabe den. 
Det vil vi gøre i tæt samspil med erhvervslivet, pædagogiske praktikere og relevante samarbejdspartnere i øvrigt. 

Mercantecønsker at tilbyde et motiverende og krævende læringsmiljø, hvor vi udvikler: 

 • stærkefaglige kompetencer, 
 • digitale kompetencer på højt niveau samt kompetencer indenfor de nyeste teknologiske områder, 
 • viden om bæredygtighed, 
 • sociale kompetencer til fremtidens erhvervsliv - baseret på fællesskab og demokrati.

Mercantecs værdier (PROF)

Professionel

 • Vi matcher de forventninger, vi mødes med af hinanden, elever, kursister, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.
 • Alle bidrager til Mercantecs succes, hver på sin måde afhængig af jobfunktion og organisatorisk placering.
 • Alle arbejder aktivt for at give Mercantec et godt image
 • Vi skaber stærke faglige miljøer, til gavn for alle i og omkring Mercantec.

 
Rollemodel

 • Vi er rollemodeller for unge mennesker. Ligesom vores engagement og motivation påvirker deres engagament og motivation til uddannelse positivt.
 • På Mercantec indgår vi forpligtende relationer internt i forhold til kolleger, og eksternt i forhold til elever, kursister, studerende, virksomheder og andre samarbejdspartnere.
 • På Mercantec omgås vi hinanden med respekt.
  Forskellighed anser vi som en styrke, og som en vigtig katalysator for skolens udvikling.

Omsorg

 • Vi drager omsorg for hinanden og for de mennesker, som kommer i kontakt med vores organisation.
 • Gennem fokus på trivsel og tillid til hinanden, skaber vi til et godt uddannelses- og arbejdsmiljø.
 • Vi er opmærksomme, empatiske og skaber gode rammer for medarbejdere, elever, studerende og kursister.
 • Mercantec er bevidst om sit sociale ansvar som skole, og som en stor lokal arbejdsplads.

 Frontløber

 • Vi er på forkant med fremtiden, og skaber en attraktiv skole med fokus på dannelse, uddannelse, udvikling af unge og på fremadrettet livslang. kompetenceudvikling for virksomheder og voksne.
 • Vi vil være anderledes, nyskabende og eksperimenterende.
 • Der er plads til de skæve ideér, og vi tør tænke ud af boksen.
 • Vi udfordrer vores omgivelser på en konstruktiv og positiv måde, og skaber bemærkelsesværdige resultater.