Her kan du finde mere om Mercantecs mission, vision og værdier. 

Mission

Mercantec sikrer højt kvalificerede og erhvervsrettede uddannelser samt dannelse af alle unge og voksne. 
Det gør vi med udgangspunkt i det enkelte individ, hvor vi udvikler fundamentet for livslang læring og personlig udvikling. 

Vision

Mercantec vil ikke blot følge udviklingen – vi ønsker at skabe den. Det vil vi gøre i tæt samspil med erhvervslivet, pædagogiske praktikere og relevante samarbejdspartnere i øvrigt. 
Mercantec ønsker at tilbyde et motiverende og krævende læringsmiljø, hvor vi udvikler: 

 • stærke faglige kompetencer
 • digitale kompetencer på højt niveau samt 
  kompetencer indenfor de nyeste teknologiske områder
 • viden om bæredygtighed
 • sociale kompetencer til fremtidens erhvervsliv - baseret på fællesskab og demokrati

Mercantecs værdier (PROF)

Professionel

 • Vi matcher de forventninger, vi mødes med af hinanden, elever, kursister, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.
 • Alle bidrager til Mercantecs succes, hver på sin måde afhængig af jobfunktion og organisatorisk placering.
 • Alle arbejder aktivt for at give Mercantec et godt image
 • Vi skaber stærke faglige miljøer, til gavn for alle i og omkring Mercantec.

Rollemodel

 • Vi er rollemodeller for unge mennesker. Ligesom vores engagement og motivation påvirker deres engagament og motivation til uddannelse positivt.
 • På Mercantec indgår vi forpligtende relationer internt i forhold til kolleger, og eksternt i forhold til elever, kursister, studerende, virksomheder og andre samarbejdspartnere.
 • På Mercantec omgås vi hinanden med respekt.
  Forskellighed anser vi som en styrke, og som en vigtig katalysator for skolens udvikling.

Omsorg

 • Vi drager omsorg for hinanden og for de mennesker, som kommer i kontakt med vores organisation.
 • Gennem fokus på trivsel og tillid til hinanden, skaber vi til et godt uddannelses- og arbejdsmiljø.
 • Vi er opmærksomme, empatiske og skaber gode rammer for medarbejdere, elever, studerende og kursister.
 • Mercantec er bevidst om sit sociale ansvar som skole, og som en stor lokal arbejdsplads.

 Frontløber

 • Vi er på forkant med fremtiden, og skaber en attraktiv skole med fokus på dannelse, uddannelse, udvikling af unge og på fremadrettet livslang. kompetenceudvikling for virksomheder og voksne.
 • Vi vil være anderledes, nyskabende og eksperimenterende.
 • Der er plads til de skæve ideér, og vi tør tænke ud af boksen.
 • Vi udfordrer vores omgivelser på en konstruktiv og positiv måde, og skaber bemærkelsesværdige resultater.