Her finder du information om Mercantecs mission, vision og værdier. 

Mission

Mercantec sikrer højt kvalificerede og erhvervsrettede uddannelser samt dannelse af alle unge og voksne.

Det gør vi med udgangspunkt i det enkelte individ, hvor vi udvikler fundamentet for livslang læring og personlig udvikling.

Vision

Mercantec vil ikke blot følge udviklingen – vi ønsker at skabe den.

Det vil vi gøre i tæt samspil med erhvervslivet, pædagogiske praktikere og relevante samarbejdspartnere i øvrigt.

Mercantec tilbyder et motiverende og krævende læringsmiljø, hvor vi udvikler:

 • stærke faglige kompetencer,
 • digitale kompetencer på højt niveau samt kompetencer indenfor de nyeste teknologiske områder,
 • viden, færdigheder og holdninger, som befordrer en  bæredygtig udvikling, og
 • sociale kompetencer til fremtidens erhvervsliv – baseret på fællesskab og demokrati.

Mercantecs værdier (PROF)

Professionel

 • Vi matcher de forventninger, vi mødes med af hinanden, elever, kursister, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.
 • Alle bidrager til Mercantecs succes, hver på sin måde afhængig af jobfunktion og organisatorisk placering.
 • Alle arbejder aktivt for at give Mercantec et godt image
  Stærke faglige miljøer skaber vi til gavn for alle i og omkring Mercantec.

 
Rollemodel

 • Vi er rollemodeller for unge mennesker ligesom vores engagement og motivation påvirker deres engagament og motivation til uddannelse positivt.
 • I Mercantec indgår vi forpligtende relationer internt i forhold til kolleger og eksternt i forhold til elever, kursister, studerende, virksomheder og andre samarbejdspartnere.
 • I Mercantec omgås vi hinanden med respekt.
  Forskellighed anser vi som en styrke og som en vigtig katalysator for skolens udvikling.

 
Omsorg

 • Vi drager omsorg for hinanden og for de mennesker, som kommer i kontakt med vores organisation.
 • Gennem fokus på trivsel og tillid til hinanden skaber vi til et godt uddannelses- og arbejdsmiljø.
 • Vi er opmærksomme og empatiske og skaber gode rammer for medarbejdere, elever, studerende og kursister.
 • Mercantec er bevidst om sit sociale ansvar som skole og som en stor lokal arbejdsplads.


 Frontløber

 • Vi er på forkant med fremtiden og skaber en attraktiv skole med fokus på dannelse, uddannelse, udvikling af unge og på fremadrettet livslang kompetenceudvikling for virksomheder og voksne.
 • Vi vil være anderledes, nyskabende og eksperimenterende.
 • Der er plads til de skæve ideer, og vi tør tænke ud af boksen.
 • På en konstruktiv og positiv måde udfordrer vi vores omgivelser og skaber bemærkelsesværdige resultater. ​