Aktivitet
Direktøren gennemfører løbende dialogmøder med alle afdelinger som indspil til strategiplan.

Hensigt
Dialogmøderne skal indgå som en del af Mercantecs løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med bestyrelsesmøder, direktionsmøder, strategiseminarer, budgetlægning og strategiplan. 

Arbejdsgang 
1. Dialogmøder gennemføres i hver afdeling med deltagelse af alle afdelingens medarbejdergrupper. Der er ingen dagsorden, på mødet udveksles information og meninger. Der udsendes ikke referater.

Ansvar: Direktøren
Deadline: Løbende