Mercantecs Kvalitetsmodel for efteruddannelse har fokus på transfer mellem kursus/efteruddannelse og medarbejderens arbejde. Kvalitetsmodellen for efteruddannelse er udarbejdet med afsæt i skolens strategi og pædagogiske tanker og har heri et særligt fokus på de handlinger, der skal gennemføres før, under og efter et kursus/forløb og rollefordelingen mellem kursist, virksomhed og Mercantec. Se mere nedenfor.