På Mercantec styrkes undervisningen konstant via et stærkt samarbejde med virksomhederne, så indholdet, tilrettelæggelsesformerne og de opnåede kompetencer matcher erhvervslivets kompetenceudviklingsbehov.

Dette sker bl.a. gennem:

  • Formel netværksdannelse med erhvervslivet for herigennem at identificere nye uddannelsesbehov(Advisoryboards)
  • Fokus på rådgivning af og uddannelsesplanlægning for virksomheder
  • Indgåelse af partnerskabsaftaler
  • Dialog med virksomhederne omkring transfer, rettet mod øget overførsel af det indlærte til deltagernes hverdag
     

Kompetenceudvikling for virksomheder
Vi bistår gerne virksomhederne omkring afklaring af kompetenceudviklingsbehov og uddannelsesplanlægning.

I forhold til at kunne understøtte virksomheders specifikke uddannelsesbehov, som ikke kan gennemføres inden for VEU-området, er Mercantec i stand til at udvikle og gennemføre specialiserede forløb som indtægtsdækket virksomhed.