Undervisningen skal kunne motivere deltagerne, så de oplever, at undervisningen tilbyder dem forskellige læringsmuligheder.

Læringsmulighederne er derfor kendetegnet ved:

  • Vekslen mellem teori og praksis
  • Vekslen mellem arbejdsformer
  • Differentiering i forhold til deltagernes forudsætninger
  • Anvendelse af elektroniske læringsmaterialer (video, animation m.v.) i relevante sammenhænge
  • Anvendelse af lærings- og praksisrum, hvor det er lovligt at fejle og eksperimentere
  • Anvendelse af læringsrum på arbejdspladsen