God kvalitet er på Mercantec defineret som en kombination af tre forhold, nemlig:

  • At deltagerne erhverver sig de kompetencer, der er meningen med uddannelserne (de tilsigtede kompetencer), og
  • At disse kompetencer er i overensstemmelse med deltagernes, virksomhedernes og arbejdsmarkedets behov for viden og færdigheder (de relevante kompetencer)
  • At deltagerne og virksomhederne er tilfredse med kursets gennemførelse og fysiske forhold

Kvalitetsstyringen på VEU-området følger Mercantecs kvalitetsprocedure for voksenefteruddannelse, hvor underviserne gennemfører løbende evalueringer af deltagernes læringsudbytte og tilfredshed samt af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. På baggrund af disse målinger drøfter hver underviser 2 gange om året resultaterne af egen undervisning med nærmeste leder.

Desuden kvalitetsmåles der på udvalgte virksomheder, der har haft deltagere på VEU-kurser.

Til tilfredsheds- og kvalitetsmåling anvendes det fælles Viskvalitet-system, hvor underviseren evaluerer læringsudbyttet gennem en dialog med deltagerne, - evt. suppleret med skriftlige eller elektroniske målinger.

Kvalitetssikringen bygger også på en øget dialog med virksomhederne før, under og efter et kursus for herigennem at sikre, at deltagerne opnår relevante kompetencer.

De lokale uddannelsesudvalg er også en aktiv part i kvalitetsudviklingen, idet de indgår som et bindeled til arbejdsmarkedet.