Underviserens opgave er at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen.

Forberedelse af undervisningen sker altid i forhold til målgruppe og indhold. Der skal i størst mulig omfang tages hensyn til deltagernes forudsætninger og uddannelsesmæssige behov. Undervisningen er i videst mulig omfang praksisnær, så der opnås størst mulig transfer i forhold til deltagernes hverdag.

Underviserens rolle vælges i forhold til undervisnings- og arbejdsform (formidler, konsulent m.v.). Ved valg af rolle indgår overvejelser over for eksempel støtte til grupper og den enkelte kursist, hvordan kursisterne gøres aktive, og hvordan konflikter håndteres.