Deltagerne får, hvor det er muligt, adgang til fleksible it-baserede læringsmaterialer og it-værktøjer/-medier, som kan understøtte læringsmulighederne.

Underviserne planlægger og gennemfører i videst mulig omfang kurser, hvor deltagernes læringsprocesser understøttes af it. 
Dette omfatter:

  • Undervisernes didaktiske planlægning af it-integrerede forløb
  • Udarbejdelse og anvendelse af elektroniske læringsmaterialer
  • Anvendelse af it-baserede værktøjer
  • Planlægning, der tager højde for deltagernes forskellige it-forudsætninger.

Underviserne planlægger og gennemfører i videst mulig omfang blendede og fjernundervisningsforløb, hvor it indgår som et understøttende værktøj.