Mercantec højner transferværdien af kurserne og give undervisningen et praksisnært og virksomhedsrettet fokus.

En af de store udfordringer på voksen-efteruddannelsesområdet er at understøtte deltagerne i at overføre og anvende den viden og de færdigheder, som læres på kurserne, til arbejdspladsen - transfer. Derfor er begrebet transfer helt centralt i Mercantecs pædagogiske strategi på uddannelsesområdet.

For at styrke transfer er det vigtigt, at virksomheder og deltagere forberedes på kursernes indhold og form, ligesom underviserne skal kunne afklare deltagernes udgangspunkt og tilpasse undervisningen, så den matcher deltagernes forudsætninger. Undervisningen skal rette sig mod den praksis, som deltagerne kender.

Transfer er endvidere tæt knyttet til opfølgningen på deltagernes udbytte af kurset og efterfølgende indarbejdelse af nyerhvervede kompetencer i deltagernes jobfunktioner.

Links til inspiration:
Bog om teorien: High Impact Learning af Robert O. Brinkerhoff(40+20+40-modellen)