Før:
Uddannelsesplanlægning

Virksomhedens uddannelsesplanlægning er central i forhold til at sikre målrettet uddannelse af medarbejderne, herunder at medarbejderne deltager på de rigtige kurser, der giver størst mulig kompetenceudvikling.

Dialog med virksomheden
Dialogen med virksomhederne er central i forhold til planlægning af konkrete uddannelsesforløb, herunder afholdelsesform og hvordan der opnås størst mulig transfer fra kurset.

Under:
Sammenhæng mellem virksomhed og kursus

Sammenhængen mellem virksomhed og kursus skal sikre transfer, ved at inddrage cases fra deltagernes virksomheder, ligesom virksomheder kan inddrages i kursusstart og afslutning.

Efter:
Transfer i virksomheden

For at virksomheden opnår størst mulig effekt af et kursus, er det vigtigt at virksomheden planlægger kursistens arbejdsopgaver så de får mulighed for at anvende deres nye kompetencer.
Dette kan bl.a. ske gennem en dialog med Mercantec.