Før:
Administrationens opgaver

Administrationens opgave er her central for at kursisten kan få mulighed for at forberede sig før kursusstart og derved forbedre sit udbytte af uddannelsen.
Opgaverne består bl.a. i udsendelse af relevante informationer og materialer til kursisten.

Konsulentens opgave
Konsulentens opgave er central i forhold til dialog med virksomhederne omkring uddannelsesbehov og muligheden for at skabe sammenhæng mellem kursusindhold og deltagernes praksis, og derved give mulighed for øget transfer.

Underviserens opgave
Underviserens opgave er her central i forhold til:

  • forberedelsen af kurset og herunder opnå kendskab til den kursistgruppe, der kommer på kurset
  • udarbejdelse af relevante informationer og materialer til kursisten, så kursisten har mulighed for at forberede sig før kursusstart og derved forbedre sit udbytte af uddannelsen.

Under:
Undervisningens planlægning og gennemførelse
Ved undervisningens planlægning og gennemførelse skal der lægges vægt på inddragelse af praksissituationer, overvejelser over transfermuligheder og deltagerforudsætninger.

Evaluering
Evalueringen er central både for kursistens oplevelse af kurset og for styrkelse af transfer af kurset.
Den løbende evaluering skal inddrage kursistens overvejelser over transfer til deres praksis.

Efter:
Kvalitetsopfølgning
Som en del af kvalitetsopfølgning indgår Mercantec i dialog med udvalgte virksomheder omkring kursusudbytte og transfer, ligesom deltagernes respons på indhold og transfer bruges fremadrettet i tilretninger af kursusindhold.