Før:
Kursistens forberedelse

Kursisten skal gives mulighed for at forberede sig bedst muligt på kurset og dets indhold. Skolen stiller nogle muligheder til rådighed for kursisten, herunder uddybende beskrivelser af kursets indhold.

Under:
Læringsrum

Kursistens muligheder i læringsrummet er central for at styrke muligheden for transfer. Læringsrummet skal tilrettelægges under størst mulig hensyntagen til deltagernes praksiserfaringer og kommende jobudførelse, eksempelvis ved at deltagerne inden kursusafslutning udarbejder en plan for transfer.

Efter:
Læringsrum på arbejdspladsen

I virksomheden arbejdes der aktivt med, hvordan kursisten i jobudførelsen kan arbejde videre med det lærte og derved medvirke til en øget transfer.
Der tages her udgangspunkt i den plan, som kursisten har udarbejdet på kurset. Kursisten er ansvarlig for, at planen udføres i praksis.