Kursus- og læringsmiljøet tilbyder fleksible og inspirerende læringsmuligheder, og det er vores mål hele tiden at påvirke deltagernes tilfredshed med kursus og undervisningsstedet i en positiv retning. Derfor sætter Mercantec fokus på gode fysiske rammer, variation i undervisningen, god veksling mellem teori og praktik og rum til at eksperimentere og lære.

Kursusmiljøet skal være kendetegnet ved:

  • God information og dialog
  • God planlægning og modtagelse
  • Velforberedt undervisning
  • Høj kvalitet i ophold og forplejning