Viden om deltagerforudsætninger er vigtig for et uddannelsesforløbs effekt. Det drejer sig både om viden om deltagernes faglige kompetencer og om deltagernes viden om og motivation for det forløb, som han/hun skal deltage i. De faglige forudsætninger omfatter både specifikke faglige kompetencer og de almene kompetencer. På Mercantec sættes der fokus på at afdække deltagernes forudsætninger, så underviserne bedst muligt kan tilpasse undervisningen herefter.

Kursusdeltagerne skal alle have tilbud om supplerende undervisning i almene fag, som kan støtte op omkring den enkeltes læringsudbytte.

Information til deltagerne om kurserne påvirker positivt forløbet, da en god information kan fjerne usikkerhed og barrierer hos den enkelte. I videst muligt omfang vil Mercantec sikre, at der bliver givet god information til den enkelte deltager.