Undervisningen er altid afstemt med uddannelsernes indhold, målgruppen, hensyn til transfer og kundernes ønsker.

Undervisningens tilrettelæggelse tager altid afsæt i overvejelser i forhold til før, under og efter fasen.

Tilrettelæggelsesformerne kan eksempelvis omfatte:

  • Blendede forløb
  • Split
  • It-anvendelse i form af e-læring
  • Læring i virksomheder
  • Inddragelse af virksomhedsbehov
  • Inddragelse af deltagerbehov