Mercantecs kvalitetssystem er beskrevet på Mercantecs webside her.

Herunder følger en oversigt over de vigtigste kvalitetsresultater fra 2022: 

Elevtilfredshed

Nedenstående oversigt viser resultaterne af Elevtilfredshedsundersøgelserne (ETU) fra 2022.

 

Resultaterne for HTX:

GYM ETU HTX 2022

Resultaterne for HHX:

GYM ETU HHX 2022

Kvalitetsresultater