Mercantecs kvalitetssystem er beskrevet på Mercantecs webside her.

Herunder følger en oversigt over de vigtigste kvalitetsresultater for 2021: 


Elevtilfredshed

Nedenstående oversigt viser resultaterne af Elevtilfredshedsundersøgelserne (ETU) fra 2021.

Elevtrivsel ETU EUD 2021

Virksomhedstilfredshed
Der gennemføres løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der har elever på Mercantec.

Spørgerammen er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne indberettes årligt til Ministeriet.

Her vises resultaterne fra 2021.

EUD VTU uddannelser 2021

Elevtilfredshedsmåling EUD hovedforløb
Inden afslutningen af hver skoleperiode gennemføres tilfredshedsmålinger. Resultaterne af tilfredshedsmålingerne skal indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde.

Her vises resultaterne for 2021:

Q HF uddannelser 2021

Elevtilfredshedsmåling GF2 forår
Der laves elevtilfredshedsmålinger på alle GF2 hold i uge 9 og 10.

Her vises resultaterne for 2022:

Resultater-GF2-uddannelser-2022

Indsatsområder:
På baggrund af årets kvalitetsresultater udarbejder hver afdeling en opfølgnings- og handlingsplan for 2021-2022.

Herunder følger links til opfølgnings-/handlingsplanerne for de enkelte afdelinger og uddannelser. 

Opfølgnings- og Handlingsplaner:

 

Kvalitetsresultater