Kvalitetsmålingerne skal anvendes til at forbedre praksis både internt og eksternt i forhold til uddannelsescenterets aftagere og kunder. Mercantec ønsker fokus og åbenhed omkring kvalitetsresultaterne, som derfor offentliggøres på disse sider. 

Derudover er offentliggørelse af blandt andet karakterer og fuldførelsesprocenter et lovkrav fra Undervisningsministeriet. Se mere nedenfor.

 

Kvalitetsresultater:

Mercantec arbejder primært med følgende systemer til Kvalitetssikring:

Voksen- og efteruddannelse (VEU):
Undervisningsministeriets webbaserede værktøj på www.viskvalitet.dk, som bruges til tilfredshedsmålinger ved afslutningen af alle VEU / AMU kurser, hvilket er et krav fra Undervisningsministeriet.

Gymnasierne og Erhvervsuddannelserne (EUD):
Programmet SurveyXact, der er et webbaseret evalueringsværktøj, anvendes til Q-målinger og til løbende evalueringer i afdelingerne.
Lectio anvendes til planlægning og kommunikation.

Skoleoplæringscenter Viborg (skoleoplæring):
Skoleoplæringscentrets kvalitetsarbejde følger kvalitetscirklen ligesom alle andre afdelinger. SurveyXact anvendes til Q-målinger og til løbende evalueringer. 

Kvalitet