Kvalitetsmålingerne skal anvendes til at forbedre praksis både internt og eksternt i forhold til uddannelsescenterets aftagere og kunder. Mercantec ønsker fokus og åbenhed omkring kvalitetsresultaterne, som derfor offentliggøres på disse sider. 

Derudover er offentliggørelse af blandt andet karakterer og fuldførelsesprocenter et lovkrav fra Undervisningsministeriet. Se mere nedenfor.

 

Kvalitetsresultater:

Mercantecs kvalitetsansvarlige:

  • Uddannelseschef Mette Selchau

Mercantec arbejder primært med følgende systemer til Kvalitetssikring:

Voksen- og efteruddannelse (VEU):
Undervisningsministeriets webbaserede værktøj på www.viskvalitet.dk, som bruges til tilfredshedsmålinger ved afslutningen af alle VEU / AMU kurser, hvilket er et krav fra Undervisningsministeriet.

Gymnasierne og Erhvervsuddannelserne (EUD):
Programmet SurveyXact, der er et webbaseret evalueringsværktøj, anvendes til Q-målinger og til løbende evalueringer i afdelingerne.
Gymnasierne anvender Lectio, og for EUD anvendes Elevplan, til planlægning og kommunikation.

PraktikCenter Viborg (skolepraktik):
Praktikcentrets kvalitetsarbejde følger kvalitetscirklen  ligesom alle andre afdelinger. SurveyXact anvendes til Q-målinger og til løbende evalueringer. Elevplan anvendes til beskrivelser og administration.

ESB netværk:
Mercantec er medlem af ESB netværket, Evaluering - Samarbejde – Benchmarking, som er et samarbejde imellem  uddannelsesinstitutioner, og formålet er at udvikle medlemmernes evalueringskultur, blandt andet med fælles årlige møder, projekter og kvalitetsmålinger. Se ESB netværkets webside her.  
 

Kvalitet