Kvalitetsresultater for voksen og efteruddannelsesområdet (VEU/AMU) 3. kvartal 2022

Se også:
Kvalitetsresultater for VEU 2021
Kvalitetsresultater for VEU 2020
Kvalitetsresultater for VEU 2019

Kvalitetsarbejdet følger kvalitetsproceduren på Mercantecs webside: Mercantec VEU kvalitetsbeskrivelse

Evalueringsresultaterne på VEU-området
Det er et krav fra Ministeriet, at uddannelsesinstitutionerne anvender det webbaserede system VisKvalitet, samt offentliggør det sidste kvartals resultater, samt hele det sidste års resultater. 

Det sidste opgjorte kvartalsresultat er 3. kvartal 2022:
I 3. kvartal har 1427 deltagere svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne.


VEU deltagertilfredshed
Alle deltagere i VEU / AMU kurser tilbydes en tilfredshedsmåling via det webbaserede målesystem VisKvalitet, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed. Kvartalsresultatet viser et gennemsnit for hvert fælles spørgsmål på en skala fra 0-10. 

VEU deltagere 3. kvartal 2022 - Fælles spørgsmål:  
1. Jeg har lært det, der var formålet med kurset 8,4
2. Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 8,3
3. Undervisningen var godt planlagt 8,3
4. Læreren var god til at forklare 8,6
5. Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 8,5
6. Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 7,6
7. Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 6,8
8. Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 8,3
9. Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er  behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7,6

 

VEU virksomhedstilfredshed
20 % af de virksomheder, som har deltagere på VEU kurser får tilbud om at besvare en tilfredshedsmåling via Viskvalitet. 

Her vises resultaterne fra det sidst opgjorte kvartalsresultat, 3. kvartal 2022. 21 virksomheder har besvaret målingen i dette kvartal. Kvartalsresultatet viser et samlet gennemsnit på 4,4 på en skala fra 1-5.

VEU Virksomheder 3. kvartal 2022:  
Fik virksomhedens medarbejder/-ere plads på kurset på det ønskede tidspunkt? 4,8
Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov? 4,4
Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset? 4,1
Vil virksomheden anbefale dette kursus til andre? 4,4
Total for fælles spørgsmål 4,4

 

Evalueringsoversigter
Evalueringsoversigter kan findes under punktet "Resultatoversigter" på: www.viskvalitet.dk
De direkte links til resultaterne er medtaget herunder:

For deltagerne (3. kvartal):

For virksomhederne (3. kvartal): 

Undervisningsministeriet statistikdatabase
Undervisningsministeriet og UNI-C stiller en statistikdatabase til rådighed, følg linket herunder til AMU delen:

Resultaterne indgår i afdelingernes løbende kvalitetsarbejde samt i afdelingernes årlige opfølgningsplaner, som offentliggøres under de enkelte afdelinger. 

Kvalitetsresultater