Aktivitet
Tilfredshedsmålinger gennemføres ved alle kurser hvorefter de ansvarlige prioriterer indsatser.
Mercantec offentliggør resultaterne af tilfredshedsmålingerne jf. kravene i Lovbekendtgørelse LKB nr. 880 af 19/09/2005 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Hensigt
Resultaterne af tilfredshedsmålingerne skal indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, afdelingsseminarer og afdelingsplaner, samt årlige handlings- og opfølgningsplaner.

Arbejdsgang
1. Afdelingens kursussekretærer opretter tilfredshedsmålingerne for alle deltagere og for mindst 20 % af de deltagende virksomheder i Undervisningsministeriets webbaserede målesystem Viskvalitet.
Brugsanvisning findes på Intranettet under Andre afdelinger \ kvalitet.
Ansvar: Kursussekretær
Deadline: Løbende

2. Inden afslutningen af hvert kursus gennemføres deltager tilfredshedsmålinger ved hjælp af de webbaserede spørgeskemaer fra Viskvalitet.
Ansvar: Underviser
Deadline: Ved hvert kursus

3. Resultaterne gennemgås for tiltag til forbedringer, samt information til serviceafdelinger, hvis der findes problemer.
Brugsanvisning til Viskvalitet findes på Intranettet under Andre afdelinger \ kvalitet. 
Ansvar: Underviser/afdelingens ledelse
Deadline: Efter hvert kursus

4. Kvalitetsafdelingen udarbejder halv- og helårlige opsummeringer og udsender disse til aktuelle chefer og kvalitetsansvarlige.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: August/Januar 

5. De halv- og helårlige resultater gennemgås for tiltag til forbedringer, hvis der findes problemer.
Ansvar: Afdelingen

6. Den enkelte afdeling udarbejder årligt en opfølgningsplan for implementering af forbedringer som indeholder mål, ansvarlige og deadline, som indsendes til kvalitetsafdelingen.
Ansvar: Aktuel chef
Deadline: Februar

7. Kvalitetsresultaterne offentliggøres på Mercantecs webside:
Det sidste kvartals deltagertilfredshed, virksomhedstilfredshed samt beståelsesprocenter.
Årlige opgørelser af deltagertilfredshed, virksomhedstilfredshed samt beståelsesprocenter.
Afdelingernes opfølgningsplaner. 
Ansvar: Kvalitetsafdelingen 
Deadline: Kvartalsvis, februar, 1. Marts
 

Link:
VEU evalueringsregler
www.viskvalitet.dk