Projektet vil udvikle og afprøve digitale redskaber i forbindelse med formativ feedback til særligt elever på STEM-uddannelser. Feedbacken skal støtte den enkelte undervisers didaktiske refleksion, styrke elevernes faglige læring og motivation samtidig med, at det kan danne grobund for en mere differentieret, specifik og målrettet indsats med hver enkelt elev.

Med dette projekt ønsker vi helt konkret at finde digitale værktøjer, som understøtter den formative evalueringspraksis. Dette vil vi gøre gennem tre delelementer i projektet:

  • Finde og oparbejde egnede digitale praksisformer og værktøjer til at understøtte peer-feedback: Projektets succeskriterier er, at hver projektpartner afsondrer og afprøver en række digitale platforme og værktøjer til peer-feedback og udvikler instruktionsvideoer til interesserede om, hvordan de kan anvendes og integreres i den daglige undervisning.
     
  • Finde og oparbejde egnede digitale praksisformer, der kvalificerer den mundtlige feedback, som eleverne får i værkstedet og eller i undervisningen: Projektets succeskriterier er, at der findes strukturer og værktøjer, hvor eleverne skal arbejde med eller forholde sig aktivt til den mundtlige feedback, som de får. Derudover skal der produceres instruktionsvideoer til interesserede om, hvordan strukturerne og værktøjerne kan indarbejdes i lærerens daglige rutiner og tilgange.
     
  • At finde og oparbejde praksisformer til lektie- og vidensopsamling, der udnytter digitale redskaber, og som kan bruges af undervisere og elever formativt i den videre proces. Projektets succeskriterier er, at der afsondres og afprøves digitale værktøjer og platforme, hvor summative evalueringer, tests og praksisformer bliver gjort til afsæt for en formativ feedback og undervisningsdifferentiering. Derudover skal der produceres en instruktionsvideoer til interesserede om indsatsen.

Projektet løber fra august 2020 til december 2022 er et samarbejde mellem erhvervsuddannelsesinstitutionen Mercantec og Marselisborg Gymnasium og er støttet med midler fra Regions Midtjyllands Uddannelsespulje.
 

Videopræsentation af projektet:

Projektafslutning - Digitale feedbackformer: