Industritekniker

MLN 1899 1

Som industritekniker har du gode jobmuligheder og praktikpladsgaranti.

En industritekniker er typisk beskæftiget på maskinfabrikker eller skibsværfter. Du lærer bl.a. at fremstille og vedligeholde produktionsanlæg.Værktøjet er bl.a. værktøjsmaskiner og computere. Uddannelsen er trindelt og har to specialer. Se mere under hovedforløb.

På industriteknikeruddannelsen er der to specialer: Produktion og Maskin. 

En industritekniker med speciale i produktion arbejder med planlægning af nye produktionsanlæg, samt opbygning og vedligeholdelse. Inden for produktion er du med, når virksomheden skal vælge nyt produktionsudstyr og anlæg, samt opbygge og vedligeholde det.

En industritekniker med speciale i maskin kan indstille, progammere og betjene de maskiner, man bruger i moderne jern- og metalvirksomheder.

Trinnet industriassistent giver den grundlæggende viden om betjening og vedligeholdelse af cnc-drejebænke, fræsemaskiner og bearbejdningscentre.

Også som EUX

Du har også mulighed for at blive EUX industritekniker, hvor du bliver faglært og student på én gang. Se mere om EUX Industritekniker her! 

Obs! Gode jobmuligheder og praktikpladsgaranti

Når du uddanner dig til industritekniker, er der garanti for praktikplads i erhvervslivet. Der er også gode job- og karrieremuligheder. Der er mangel på dygtige folk i industrien, og behovet stiger kraftigt i de kommende år

 

Uddannelsens opbygning

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning og varighed afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være industritekniker anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industrielt design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din industriteknikeruddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din industriteknikeruddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din  industriteknikeruddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Økonomi under uddannelsen

Løn
Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du også få løn under grundforløbet.

SU
Har du ikke en mester har du mulighed for at søge SU på grundforløbet. SU søges på www.su.dk. Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra MetalCraft.

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

 

Opstart på grundforløbet

Der er opstart på erhvervsuddannelserne 4 gange årligt - i januar, april, august og oktober.

Tilmeld dig via tilmeldiingsblanketten i højre kolonne. 

Videreuddannelse


En industriassistent kan fortsætte med industriteknikeruddannelsen.

En færdiguddannet industritekniker kan videreuddanne sig til: