I samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole, Tradium og VIA University College er Mercantec i Viborg med i dette projekt, hvor formålet er at sikre en mere optimalt udbytte af det strategiske kompetenceløft på erhvervsskolerne, hvor nyansatte undervisere skal gennemføre Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP).

I projektet skal der udvikles modeller for kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og ledelesmæssige tiltag hjemme på egen skole, som i sidste ende skal optimere og kvalificere udbyttet af DEP´en. Dette gælder for såvel den enkelte underviser som for erhvervsskolernes mere overordnede organisatoriske pædagogiske og didaktiske arbejde.

Projektets succeskriterier er:

  • At de pædagogiske ledere er bedre kvalificeret til at understøtte udbyttet af den formelle uddannelse
  • At skolerne er bedre kvalificeret til at anvende viden fra DEP som fælles organisatorisk grundlag for at diskutere og udvikle skolens didaktik og pædagogik
  • At underviserne er bedre kvalificeret til at omsætte viden fra formel uddannelse til praktisk didaktik og læring
  • At erhvervsskoleelevernes læring og gennemførsel øges

Projektet opererer med følgende kortsigtede mål:

  • Konkret og lokal viden om udfordringer for anvendelse af DEP til kvalificering af undervisning påerhvervsskolerne
  • Udvikling, afprøvning og evaluering af modeller for imødekommelse af udfordringerne
  • Konceptualisering af modeller for kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag, som kan anvendes på erhvervsskoler til at kvalificere udbyttet af undervisernes DEP
  • Videreformidling af de udviklede modeller til regionens øvrige erhvervsskoler samt internationalt

Projektet er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.

Se vidensnotat her 

Oversigt over arbejdet med afprøvning og implementering på Mercante

Se filmen

Kontakt os

pifa

Afdelingsleder

Pia Fabrin

Studieadministration

Tlf. +45 8950 3300

Mobil +45 2160 1445

pifa@mercantec.dk