I samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole, Tradium og VIA University College er Mercantec i Viborg med i dette projekt, hvor formålet er at sikre en mere optimalt udbytte af det strategiske kompetenceløft på erhvervsskolerne, hvor nyansatte undervisere skal gennemføre Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP).

I projektet skal der udvikles modeller for kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og ledelesmæssige tiltag hjemme på egen skole, som i sidste ende skal optimere og kvalificere udbyttet af DEP´en. Dette gælder for såvel den enkelte underviser som for erhvervsskolernes mere overordnede organisatoriske pædagogiske og didaktiske arbejde.

Projektets succeskriterier er:

  • At de pædagogiske ledere er bedre kvalificeret til at understøtte udbyttet af den formelle uddannelse
  • At skolerne er bedre kvalificeret til at anvende viden fra DEP som fælles organisatorisk grundlag for at diskutere og udvikle skolens didaktik og pædagogik
  • At underviserne er bedre kvalificeret til at omsætte viden fra formel uddannelse til praktisk didaktik og læring
  • At erhvervsskoleelevernes læring og gennemførsel øges

Projektet opererer med følgende kortsigtede mål:

  • Konkret og lokal viden om udfordringer for anvendelse af DEP til kvalificering af undervisning påerhvervsskolerne
  • Udvikling, afprøvning og evaluering af modeller for imødekommelse af udfordringerne
  • Konceptualisering af modeller for kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag, som kan anvendes på erhvervsskoler til at kvalificere udbyttet af undervisernes DEP
  • Videreformidling af de udviklede modeller til regionens øvrige erhvervsskoler samt internationalt

Projektet er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.

Kontakt os

mawo

Afdelingsleder

Marianne Woldemar

Studieadministration og Reception og STEM

Tlf. +45 8950 3340

Mobil +45 3061 8408

mawo@mercantec.dk