Tag en uddannelse som industrioperatør

Med en uddannelse som industrioperatør står du for den praktiske drift af industrianlæg

Med en uddannelse som Industrioperatør kan du bl.a.:

 • Have styr på de store computerstyrede produktionsanlæg
 • Være specialist inden for bestemte brancher
 • Have viden om sikkerhed og kvalitetssikring i produktion
 • Kan omstille systemerne fra én produktion til en anden
 • opnå teknisk viden og indsigt


Industrioperatøren står for den praktiske drift af industrianlæg og overvåger f.eks. produktionen ved hjælp af PC'er og andre former for skærme inden for brancher som f.eks. medicinal-, fødevare-, proces- og elektronikindustrien.

Moderne industriproduktion er præget af dyrt CNC produktionsudstyr, som ikke kan betjenes af hvem som helst. CNC-styring, programmerbare anlæg, hydrauliske, elektromekaniske og pneumatiske dele kræver en bred basal viden om virkemåde og betjening. Maskiner og produktionsudstyr er velegnede til hurtig omstilling, og det skal operatøren også være.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

 • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
 • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være industrioperatør anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
 • Efter gf.1 er starter du på din industrioperatør-uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din industrioperatør-uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din industrioperatør-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Økonomi under din industrioperatør uddannelse

Løn
Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du også få løn under grundforløbet.

SU
Har du ikke en mester har du mulighed for at søge SU på grundforløbet. SU søges på www.su.dk. Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra MetalCraft.

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der følgende adgangskrav til erhvervsuddannelserne:

 • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
 • Undtagelse for:
  - Elever med uddannelsesaftale
 • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

 

Opstart på grundforløbet

Der er opstart på erhvervsuddannelserne 2 gange årligt - i januar og august.

Du finder en tilmeldingsblanket i højre kolonne. 

Videreuddannelse

Med en uddannelse som industrioperatør, har du mulighed for at læse videre til for eksempel industritekniker, via en realkompetencevurdering