Digital Media

Digitalmedie Banner

På uddannelsen lærer du at arbejde kreativt med lyd og billede på en skærm. Det kaldes skærmgrafik. Du lærer også om stil, form og farver.

Varighed:      3 år og 6 måneder
Praktik: Muligt i ind- og udland

Når man skal formidle et bestemt budskab, skal man vide, hvordan man i billeder og lyd fanger seerens opmærksomhed. Design af skærmbilleder forandrer sig hele tiden.

Som uddannet i digital media kan du arbejde med skærmgrafik inden for både tv, undervisning, oplysning, reklame m.fl. i offentlige og private virksomheder.

Digital media giver en grundlæggende viden om skærmgrafik. Du lærer at beherske de mange måder, man kan arbejde og udtrykke sig på i billeder og lyd. Man sidder meget ved en computer, og arbejdet kan være travlt og krævende, men du lærer også om gode arbejdsstillinger ved siddende arbejde.

Alt efter interesse kan du afslutte uddannelsen med speciale som multimedie integrator eller som multimedie animator.

Som multimedie integrator lærer du at arbejde med lyd, billeder, grafik og tekst, som du typisk genkender fra internettet. Det kan være i relation til firmaer, undervisning, underholdning og reklamer.

Som multimedie animator lærer du at arbejde og udtrykke dig i tre dimensioner. Det kræver en specialviden og teknikker, som du kender fra tegnefilm, og modeller du kan dreje rundt og se fra flere sider.

Bemærk gf1 og gf2 kan tages på Mercantec. Resten af uddannelsen kan f.eks. tages på Viden Djurs i Grenaa.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse? Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være Digital Media anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Medie og data", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. Bemærk at Mercantec ikke udbyder hovedforløbet. Det kan du f.eks. tage på Viden Djurs i Grenaa.

Er du under 25 år? Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Bemærk at Mercantec ikke udbyder hovedforløbet. Det kan du f.eks. tage på Viden Djurs i Grenaa.

 

Er du over 25 år? Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din datatekniker-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Bemærk at Mercantec ikke udbyder hovedforløbet. Det kan du f.eks. tage på Viden Djurs i Grenaa.

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed,hvor du gerne vil i praktik. På House of Technology har du også mulighed for at komme på ophold i udenlandske virksomheder.

Økonomi

Adgangskrav

Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for: - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt i januar og august.

- Hent indmeldelsesblanket i højre kolonne.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til E-designer og multimediedesigner.

Se dine muligheder i Videre som faglært.

Over 25 år

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:Grafik Er Du Over 25

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage en erhvervsuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx