I PraktikCenter Viborg tilbydes lærlinge/elever praktik på højt fagligt niveau, hvor de dannes, udvikles og tilføres de kompetencer, erhvervslivet efterspørger.

Eleverne gennemfører deres uddannelse gennem fleksible uddannelsesaftaler i virksomheder og i praktikcentret.

PraktikCenter Viborg samarbejder med andre praktikcentre, erhvervslivet, erhvervsråd, vidensinstitutioner m.v.

Kontakt PraktikCenter Viborg

Mød os her

Vi hjælper virksomhederne med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser.