I PraktikCenter Viborg tilbydes lærlinge/elever praktik på højt fagligt niveau, hvor de dannes, udvikles og tilføres de kompetencer, erhvervslivet efterspørger.

Eleverne gennemfører deres uddannelse gennem fleksible uddannelsesaftaler i virksomheder og i praktikcentret.

PraktikCenter Viborg samarbejder med andre praktikcentre, erhvervslivet, erhvervsråd, vidensinstitutioner m.v.

Kontakt PraktikCenter Viborg