Orienteringsmøde for vejledere sammen med UU Viborg

Den 10. november 2016 afholdes informationsarrangement for alle vejledere i Viborg Kommune.

Her fremlægger byens ungdomsuddannelser deres udbud.

UU er ansvarlig for indbydelsen til arrangementet.