Evaluering af brobygning og introkurser

I samarbejde med UU Center Viborg og byens ungdomsuddannelser afholdes evaluering af brobygning og introforløb.