Første EUX-student udklækket på Mercantec

Den første EUX-student sprang i dag ud på Mercantec. 21-årige Alexander Møller Jensen kan efter fire års studier fremvise både svendebrev og en studentereksamen i en kombineret uddannelse.

Der var store smil og champagne på Mercantec fredag formiddag kl. 9. Her kunne 21-årige Alexander Møller Jensen, nemlig fejre sin nye status som EUX-student – den første på Mercantec nogensinde og dermed også en af de første i landet.

– Det er dejligt at være færdig. Nu skal jeg ud og arbejde et halvt år, og så er det planen, at jeg begynder på uddannelsen som bygningsingeniør på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Det glæder jeg mig til, siger Alexander Møller Jensen, der ender med et gennemsnit på den gode side af 10.

Bag betegnelsen ”EUX” gemmer sig en fire-årig studiekombination, hvor eleverne både tager en erhvervsgrunduddannelse og gymnasiale fag på teknisk gymnasium. De gymnasiale fag kan kombineres med 24 forskellige erhvervsuddannelser på Mercantec og Alexander har valgt at kombinere sin studentereksamen fra Viborg Tekniske Gymnasium med en tømreruddannelse fra Byggetek:

– Jeg syntes, det var smart, at man kunne koble det teoretiske på teknisk gymnasium med det praktiske i tømrerfaget i en uddannelse, der kun tager fire år. Og jeg håber da, at jeg så har en fordel på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, fordi jeg også har prøvet at være ude i virkeligheden, siger Alexander Møller Jensen, der har været lærling hos ”Vestjyllands Tømrer” i Sunds.

IMG 7057Traditionen tro får årets første student på Mercantec æren af at hejse flaget foran Viborg Tekniske Gymnasium.

En helt ny type faglærte

Ifølge rektor på Viborg Tekniske Gymnasium Bo Lykke Fredsgaard er studiekombinationen et godt eksempel på fremtidens erhvervsuddannelse, fordi den er så alsidig:

 – EUX-studenterne får en særlig position på arbejdsmarkedet, fordi de kan udgøre et manglende bindeled mellem ingeniører og faglærte. De er en helt ny type faglærte, som har alle forudsætninger for fx at blive selvstændige, men også til at læse videre som fx arkitekt eller ingeniør, som Alexander planlægger at gøre, siger Bo Lykke Fredsgaard.

IMG 7041

21-årige Alexander Møller Jensen sprang i dag ud på Mercantec som skolens første EUX-student. Til højre lykønskes han af rektor for Viborg Tekniske Gymnasium Bo Lykke Fredsgaard.

Eux har godt fat i de unge

Tendensen på arbejdsmarkedet viser også, at der er et stigende behov i erhvervslivet for folk, der kombinerer en videregående uddannelse med en erhvervsfaglig uddannelse, fortæller Torben Jakobsen, der er uddannelsesleder på Byggetek:

– De her elever bliver en efterspurgt vare på fremtidens arbejdsmarked, fordi de har den håndværksmæssige baggrund med sig. Samtidig giver deres teoretiske ballast dem gode kort på hånden til at arbejde sig frem mod en formandspost i en virksomhed.

I flere år har Mercantec opsøgt lokale håndværksmestre og virksomheder, for at få fortalt om de mange fordele, der er forbundet med at tilbyde praktikplads til en tværfaglig elev. Og noget tyder på at EUX-uddannelsen efterhånden også har fået et godt tag i de unge i og omkring Viborg. I EUX-uddannelsens første år i 2010 var der 10 elever, der begyndte på EUX-forløbet. I 2014 har 90 elever indtil videre søgt ind på den populære studieretning.

IMG 7076Alexander Møller Jensens nye status som eux-student blev efterfølgende fejret med champagne. Fra venstre er der uddannelsesleder på Byggetek Torben Jakobsen, uddannelsesleder på Viborg Tekniske Gymnasium Mads Schmidt Haagensen, rektor på Viborg Tekniske Gymnasium Bo Lykke Fredsgaard og Alexander Møller Jakobsen. I baggrunden eux-studentens familie. 

 --- FAKTA om eux-uddannelsen ---

  • Mercantec var blandt de første skoler i landet til at tilbyde en kombineret uddannelse med studentereksamen og svendebrev i ét – det der i dag er kendt som EUX. Ideén med at tilbyde svendebrev og gymnasiefag i én og samme pakke tog form tilbage i 2005, hvor Grundfos, Danfoss og en række andre store danske virksomheder efterspurgte blandt andet ingeniører med tekniske uddannelser, der både havde forståelse for virksomhedernes praktiske problemstillinger og samtidig kunne omsætte deres kompetencer direkte i produktionsapparatet.
  • Uddannelsen kom til at hedde EUD-HTX og havde det første år et samlet optag på i alt 10 elever. Mercantec tog efterfølgende sine erfaringer med til evaluering i Undervisningsministeriet og i fællesskab videreudviklede parterne på uddannelsens sammensætning.
  • I sommeren 2010 blev EUX i sin nuværende form vedtaget med fuld opbakning i Folketinget.