PraktikCenter Viborg har moderne og fagligt udfordrende rammer, der giver dig de bedste muligheder for, at gennemføre og færdiggøre din uddannelse.

 

Kontakt PraktikCenter Viborg

Mød os her

Vi hjælper virksomhederne med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser.

Om at være elev i PraktikCenter Viborg

At være elev i PraktikCenter Viborg kan godt sammenlignes med at være lærling i en virksomhed. Vi har selvstændige afdelinger for de enkelte fagområder, med fokus på faglighed og trivsel. PraktikCenter Viborg samarbejder med lokale organisationer, foreninger og virksomheder, og vores afdelinger har ordrebøgerne godt fyldt op.

Det er ikke planen, at du skal forblive i PraktikCenter Viborg gennem hele din uddannelse. Tanken er, at vi vil hjælpe og støtte dig i at få en praktikplads, eller komme ud i delaftaler i forskellige virksomheder løbende gennem din uddannelse.

PraktikCenter Viborg kan være med til at holde dig skarp og attraktiv i forhold til de forventninger og krav virksomhederne har, og er en god mulighed for dig der endnu ikke har fundet en praktikplads.

Optagelse
For at kunne blive optaget i Praktikcenteret skal du fra grundforløbets afslutning og under hele din tid i Praktikcenteret være registreret som praktikpladssøgende på skolen og have en synlig profil på Praktikpladsen.dk.

Du skal læse elevhåndbogen igennem inden du starter i Praktikcenteret, og overholde de retningslinjer der er beskrevet deri. Derudover skal du opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier.

 Emma kriterierne
• Befordringsgodtgørelse

• Elevhåndbogen