Når du er elev hos Mercantec Skoleoplæringscenter Viborg, er der en række forhold vedrørende befordring, som du skal være opmærksom på.

 

Befordringsgodtgørelse

Som elev i Skoleoplæringscenter Viborg har du ret til at få et tilskud til dine rejseudgifter, hvis du har mere end 10 km fra din hjemmeadresse til uddannelsesstedet. Tilskuddet beregnes ud fra billigst offentlige transportmiddel. Du vil under din praktikperiode samt VFP (Virksomhedsforlagt Praktik) få godtgjort 90 % af befordringstilskuddet, og 100 % når du er på hovedforløb. Når du modtager skoleoplæringsydelse, kan du ikke fratrække kørsel på selvangivelsen hos Skat, da der ikke er tale om løn.

Du søger tilskuddet via vores blanketsystem (SDBF - Skolernes Digitale Blanketflow). Hvis du har benyttet offentlig transport, er det et krav, at du vedhæfter læsbar kopi af månedskort, billetter eller kvittering for på rejsekort. Ellers kan tilskuddet ikke udbetales.

Befordringsgodtgørelse udbetales løbende undtagen i juli måned. Du vil få en mail med link til systemet samt en vejledning til at udfylde blanketten. Al henvendelse vedr. befordringsgodtgørelse skal ske til lønafdelingen, da det er dem, som bedst kan hjælpe dig. Når du er i delaftale i en virksomhed, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Så modtager du ikke befordringsgodtgørelse, men du kan benytte dig af et befordringsfradrag i din skatteopgørelse efter gældende skatteregler.